Jogi / Adatvédelmi nyilatkozatok

A nyilatkozat célja, szerepe.

A Csenki Kft. az oldal üzemeltetőjeként az alábbiakban szeretné tájékoztatni kedves jelenlegi és leendő ügyfeleit adatvédelmi politikájáról, melyet önmagára nézve kötelező érvényűnek tekint. Jelen nyilatkozat célja, hogy mindenkivel megismertesse azokat az elveket és eljárásokat, melyek biztosítják személyes és üzleti adatainak bizalmas kezelését és védelmét. A nyilatkozat azokat az elveket és gyakorlati módszereket tartalmazza, amelyek alapján és segítségével a www.ekszeresora.hu a felhasználókról keletkező adatokat és információkat kezeli és védi.

Az adatkezelés célja, hogy az Ön és cége adatait tároljuk és a megadott információk alapján Önt kívánságának megfelelően üzleti ajánlatokról, akciókról tájékoztassuk. Amennyiben Ön a regisztrációt követően adatai további felhasználását meg kívánja szüntetni, ezt a Csenki Kft. címén vagy e-mailben info@csenkiekszer.hu  bármikor jelezheti, és ez esetben adatait azonnal töröljük.

Ennek megfelelően a regisztrációs adatlap kitöltői elfogadják, hogy a Csenki Kft a kitöltők adatait marketing célokra felhasználhatja.

Amennyiben Ön a személyes adatok között megadja pontos címét, mobilhívószámát és e-mail címét, úgy hozzájárul ahhoz, hogy üzleti ajánlatokkal telefonon, faxon, levélben, SMS-ben és e-mailben is megkereshető legyen.

 

Cookie kezelése weboldalainkon!

A weboldalon tett látogatás során, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybevételekor, egy vagy több karaktersorozatból álló ideiglenes azonosító nem futtatható file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie-k által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válhat, és a weboldal használatakor ideiglenesen tárolhatja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „munkameneti” típusúak, melyeket a böngésző különféle időpontig, lejáratig tárol, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le.

A weboldal elsősorban „nélkülözhetetlen” cookie-kat használ, mely nélkül gyakorlatilag lehetetlen volna a weboldal böngészése, szolgáltatásai használata, a jelszóval védett felületekhez való hozzáférés, vagy olyan alap funkció mint a kiválasztott termékek behelyezése a webáruház kosarába.

A weboldal ezen felüll tárolhat „funkcionális” cookie-t mely lehetővé teszi, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön felhasználói nevét, a honlap nyelvét, és ezáltal sokkal teljesebb felhasználói élményt nyújtson.

2015. október 1-től az EU-s jogszabályokhoz igazodva (2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §) a weboldalakon is kötelező a látogató beleegyezését kérni, ha a weboldal cookie-kat helyez el a látogató gépén.

Ennek eleget téve, weboldalunk felkeresésekor engedélyezinie kell a cookie-k elhelyezését a számítógépén weblapjaink böngészése során.

Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k használatának megtiltásával (beleértve a nélkülözhetetlen cookie-kat is) előfordulhat, hogy az oldal bizonyos részeihez vagy szolgáltatásaihoz nem fog tudni hozzáférni.

 

Adatvédelem

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.ekszeresora.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Csenki Kft - Jogi/Adatvédelemi Nyilatkozat.

A www.ekszeresora.hu Internetes Webáruház adatvédelmi és adatkezelési elve, valamint azok gyakorlati alkalmazása.

A nyilatkozat kialakításakor figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetve az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokat vettük.

Adószám: 13083359-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-005978

 

Adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak védelme a (Csenki Kft) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Nyilvántartási szám: NAIH-64041

Adatkezelők:

- Tárhelyszolgáltató
Jeriko Blue Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1094 Budapest, Viola u. 44. fsz 1.
Elérhetősége: info@xls.hu

Csomagküldés:
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu

Szerzői jog

A www.ekszeresora.hu honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A Csenki Kft a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

Ön jogosult a www.ékszerésóra.hu honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Csenki Kft semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

 

Linkek más webhelyekhez

Jelen webhelyünk más oldalakhoz is tartalmazhat linkeket. Az www.ékszerésóra.hu nem vállal felelősséget más webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért illetve tartalmáért.

A Csenki Kft  fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett a jelen nyilatkozatot megváltoztassa.

 

Hirdetmény

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletekben. 2013-07-01-től a 300.000 Ft-ot elérő készpénzes ügyleteknél is kötelező az adatrögzítés.

Ennek megfelelően webshopunk előzetes értesítés után felveheti Önnel a személyes kapcsolatot!

 

Módosításra vonatkozó feltételek

A www.ekszeresora.hu internetes webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát, az interneten történő vásárlás feltételeit bármikor egyoldalúan megváltoztassa. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve lépnek életbe. A www.ekszeresora.hu internetes webáruház üzemeltetője megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a Távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

Termékek és Szolgáltatás árak

"A termékek és szolgáltatások árának feltüntetésére vonatkozóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. §-a tartalmaz általános rendelkezéseket, így többek között előírja, hogy a termék eladási árakként a ténylegesen fizetendő árat kell feltüntetni.

Mindazonáltal még kellő körültekintés mellett is előfordulhat téves ár feltüntetés. Figyelembe kell venni, ha feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges (pl.: „0” Ft-ként szerepel a termék, vagy 10.000 Ft helyett 1000 Ft van feltüntetve, tehát egy 0-val kevesebb). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

A kereskedő a feltüntetett áron nem fogja elfogadni (itt nem az automatikus visszaigazolásra, hanem a tényleges elfogadásra gondolunk) az Ön rendelését, azaz Önök között érvényes szerződés valószínűsíthetően nem fog létrejönni.

A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztóvédelmi hatóságoknak nincs hatásköre kötelezni az eladót, arra, hogy az eredetileg meghirdetett áron adja el a fogyasztónak a terméket. Mindazonáltal javasoljuk, hogy a megváltoztatott ár alkalmazás ügyében tegyen bejelentést az Ön lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségen, ahol az ott lefolytatott eljárás keretében vizsgálható, hogy a vállalkozás megszegte-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit.

(Elérhetőségeket itt talál: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/rolunk-about-us )

Amennyiben a kereskedővel továbbra sem tud megegyezni, vagy ragaszkodik a meghirdetett áron való értékesítéshez, úgy bírósághoz, vagy békéltető testülethez szükséges fordulnia. A fogyasztóvédelmi hatóság ugyanis nem jogosult arra, hogy a felek között fennálló jogvitát érdemben eldöntse, a vállalkozást konkrét áron való eladásra kötelezze. A békéltető testületi út választását az eljárás gyorsasága, egyszerűsége, költségkímélő jellege indokolhatja. ( www.bekeltet.hu )"

"Az elektronikus kereskedelemben a webáruház katalógusának (a honlapon megjelenített tartalomnak) közzététele azonban nem ajánlattételnek, hanem ajánlatra történő felhívásnak minősül. Internetes áruházakban történő vásárlás esetén a „klikkelő” fél, azaz a fogyasztó tesz a kereskedőnek ajánlatot, a szerződés pedig a kereskedő elfogadó nyilatkozatával jön létre, nem pedig a fogyasztó megrendelésével.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv. ) 6. § (2) bekezdése értelmében a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. (A kereskedő automatikus visszaigazoló email üzenete azonban nem tekinthető elfogadó nyilatkozatnak, hiszen ez a rendszerüzenet formájában tett visszaigazolás kizárólag a szolgáltatót terhelő, jogszabályi kötelezettség teljesítését jelenti, amely a fogyasztó megrendelésének, azaz jognyilatkozatának beérkezését igazolja.)

A kereskedő a jognyilatkozat beérkezését igazoló üzenetének elküldését követően a gyakorlatban egy újabb e-mailben (vagy egyéb elektronikus úton, amely formában biztosított az Ektv. 2. § b) pontja által előírt adattárolhatóság követelménye) értesíti a fogyasztót a megrendelés elfogadásáról és a teljesítés körülményeiről, ez az újabb email vagy értesítés már elfogadó nyilatkozatnak minősül, amelynek a fogyasztóhoz történő megérkezésével a távollevő felek között létrejön a szerződés. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól."

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk